Rodzaje używek – wpływ używek na organizm

Termin „używki” stosowany jest przede wszystkim wtedy, gdy chcemy wskazać na substancje, o których wiadomo, że nie mają żadnych lub prawie żadnych właściwości odżywczych. Jednocześnie oddziałują one na ośrodkowy układ nerwowy, co sprawia, że pobudzają ludzki organizm. I choć utożsamiamy je przede wszystkim z papierosami, alkoholem i narkotykami, gdy w grę wchodzą używki przykłady można mnożyć. Co do zasady, szkodliwość używek nie budzi wątpliwości, choć nie zawsze jest ona taka sama.

Używki wśród młodzieży – przegląd zmian

Gdy przedmiotem dyskusji są używki wśród młodzieży, natychmiast stajemy się czujni. Nietrudno się domyślić, że największym problemem nastolatków obojga płci nie jest wcale uzależnienie od kawy. Anonimowe badania potwierdzają, że znacznie większym wyzwaniem dla rodziców, nauczycieli, terapeutów i lekarzy stanowią alkohol i narkotyki. Choć szkodliwość tych używek jest doskonale znana, wiek pierwszego kontaktu z nimi ulega systematycznemu obniżeniu. O inicjacji alkoholowej mówi się już w kontekście starszych klas szkoły podstawowej. Alarmujące dane zwracają przy tym naszą uwagę na to, że po alkohol chętnie sięgają nie tylko chłopcy, ale również dziewczęta.

Także narkotyki to nadal częste używki wśród młodzieży. Problem z nimi wydaje się zresztą bardziej złożony niż miało to miejsce w przypadku alkoholu. Osoby sięgające po nie mają tendencję do kwestionowania powszechnej wiedzy na temat ich szkodliwości. Niestety, często pojawia się tutaj mylenie pojęć. Wiele osób przypisuje słabsze właściwości uzależniające nie tylko słabszym, ale i mocniejszym, tak zwanym twardym narkotykom.

Analiza badań uświadamia nam również, że na liście używek, po które sięga młodzież, pojawiają się coraz to nowe pozycje. Obecnie są to przede wszystkim leki, które mają za zadanie zmianę nastroju. Nie jest to jeszcze trend bardzo dobrze widoczny, konieczne jest jednak jego zauważenie.

Jaka jest szkodliwość używek?

Dlaczego nawet pozornie niewinne używki, takie, jak choćby kawa, powinny być traktowane jako zagrożenie? Osoby stojące na stanowisku, że trudno mówić o rozwiązaniach mniej lub bardziej niebezpiecznych podkreślają, że w ogólnym rozrachunku szkodliwość używek jest zawsze taka sama. Kolejne z nich osłabiają organizm wpływając niekorzystnie nie tylko na układ odpornościowy, ale również na układ nerwowy, ośrodek wzrostu i wiele najważniejszych narządów. Każda używka prowadzi też do uzależnienia, choć proces ten może odbywać się w różnym tempie. Uzależnienie od kawy jest z pewnością mniej niebezpieczne dla organizmu niż uzależnienie od narkotyków. W obu przypadkach może jednak do niego dojść i w obu mamy do czynienia ze zjawiskiem wyjątkowo niebezpiecznym.

papierosy

Używki - przykłady

Mając świadomość tego, co można nazwać używką i dlaczego kolejne z nich są tak niebezpieczne, można postawić pytanie o używki przykłady. Nietrudno się domyślić, że nie da się mówić w tym kontekście wyłącznie o środkach silnie uzależniających takich, jak narkotyki i alkohol. Używek jest znacznie więcej. Co przy tym szczególnie alarmujące, wiele osób nadal sądzi, że ma problem z niewinnym nałogiem, a nie z uzależnieniem. Na liście używek znajdują się między innymi:

  • kawa,
  • herbata,
  • kakao,
  • napoje energetyczne.

Eksperci przypominają, że nie musimy traktować wszystkich używek w ten sam sposób. W przypadku jednych zaleca się większą, a w przypadku innych – mniejszą ostrożność. Pewne jest jednak to, że jednym z pierwszych sygnałów alarmowych jest niezdolność do powstrzymania się od stosowania jakiegoś produktu. Jeśli wydaje nam się, że jego brak wpływa negatywnie na nasze samopoczucie i pogarsza nam humor, zastanówmy się nad tym, czy problem, z którym się borykamy, nie jest poważniejszy niż początkowo mogło się nam wydawać.

Czy istnieją zdrowe używki?

Choć jesteśmy nastawieni do nich negatywnie, w mediach często zwraca się uwagę na to, że istnieją także zdrowe używki. Właśnie w ten sposób mówi się choćby o kawie, herbacie, kakao albo o czerwonym winie. Czy zatem od pewnych używek nie będziemy w stanie się uzależnić? Niestety, takie postrzeganie tego zagadnienia wcale nie jest właściwe. Nawet to, co jest określane jako zdrowe używki jest niebezpieczne w nadmiarze. Ich stosowanie powinno być więc poprzedzone staranną analizą tego, czy rzeczywiście mówimy o postępowaniu, które jest bezpieczne. Owszem, wszystkie używki określane tym mianem, mają w pewnym momencie pozytywny wpływ na nasz organizm. Należy jednak liczyć się z tym, że wpływ ten nie będzie utrzymywał się wraz z intensyfikacją ich przyjmowania. Ostrożność jest więc zalecana.