Kiedy dziecko może samodzielnie chodzić do szkoły?

Początek roku szkolnego to dla wielu rodziców ogromne wyzwanie logistyczne. Trzeba nie tylko zdążyć do pracy, ale również zaprowadzić dziecko do szkoły. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że wielu rodziców zastanawia się, od ilu lat dziecko może samo chodzić do szkoły. To jedno z częściej zadawanych pytań.

Jakie przepisy regulują samodzielny powrót dziecka ze szkoły?

Okazuje się, że samodzielny powrót dziecka ze szkoły regulują obowiązujące w naszym kraju przepisy. Jeśli chcesz dowiedzieć się, od ilu lat dziecko może samo chodzić do szkoły, musisz zapoznać się z ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku. Znajdziesz tu definicję drogi, a także precyzyjne określenie, kto może z niej skorzystać. Ustawodawca uznał, że samodzielnie po drogach mogą poruszać się dopiero te dzieci, które ukończyły 7 rok życia. Wcześniej muszą znajdować się pod opieką. Co jednak ciekawe, opiekunem wcale nie musi być osoba dorosła – obowiązujące u nas prawo zezwala, aby młodszym dzieckiem zajmowało się drugie, które ukończyło co najmniej 10 lat. UWAGA: wyjątkiem są wydzielone strefy zamieszkania. W ich przypadku nie ma żadnych ograniczeń wiekowych,

Co to oznacza dla rodziców? Okazuje się, że w świetle obowiązujących przepisów dziecko uczęszczające do pierwszej lasy może samodzielnie udać się do szkoły.

Jak ustalić właściwy wiek dziecka?

Wskazaliśmy jasno, że samodzielnie do szkoły może chodzić już siedmioletnie dziecko. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że musi to być ukończone siedem lat. Co to oznacza? Jeśli Twoja pociecha przyszła na świat w grudniu, to dopiero od dnia swoich urodzin przypadających w tym miesiącu będzie mogło samodzielnie uczęszczać do szkoły. W najlepszej sytuacji są więc ci rodzice, których dzieci przyszły na świat na początku roku.

Od ilu lat dziecko może samo jeździć komunikacją miejską?

Wielu rodziców zastanawia się nie tylko nad tym, od ilu lat dziecko może samo chodzić do szkoły, ale również od ilu lat dziecko może samo jeździć komunikacją miejską. Okazuje się, że odpowiedź na te pytania jest taka sama – wiekiem granicznym jest ukończony siódmy rok życia.

Jak do samodzielnego powrotu ze szkoły podchodzą placówki edukacyjne?

Wiele placówek edukacyjnych stoi na stanowisku, że 7 lat to zdecydowanie zbyt mało, aby dziecko mogło samodzielnie wracać ze szkoły. W efekcie prowadzają one regulamin, zgodnie z którym dzieci muszą być odbierane przez rodziców bądź opiekunów do ukończenia dziesiątego roku życia. Takie decyzje dyktowane są oczywiście troską o bezpieczeństwo dzieci, są jednak dużym utrudnieniem dla rodziców. Czy to oznacza, że rodzic, który uzna, że jego dziecko poradzi sobie z samodzielnym powrotem ze szkoły, będzie zmuszony do odbierania pociechy? Oczywiście, że nie. Nawet jeśli rada pedagogiczna zdecydowała o podniesieniu wieku, rodzic nie musi się do tego stosować. Niezbędne jest jednak wówczas złożenie w szkole pisemnej zgody na samodzielny powrót dziecka ze szkoły.

Samodzielny powrót dziecka ze szkoły

Jak powinna wyglądać zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły?

Większość szkól udostępnia rodzicom wzór takiego dokumentu. Nie oznacza to jednak, że musisz z niego korzystać. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zgodę na samodzielny powrót dziecka ze szkoły napisać osobiście. Druki takich zgód można również znaleźć w sieci. Pamiętaj, że taki dokument musi uwzględniać imię i nazwisko dziecka, dzień, od którego zaczyna obowiązywać zgoda, a także Twoje oświadczenie, że ponosisz pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo syna bądź córki w trakcie drogi do domu. Aby zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły była ważna, niezbędne jest złożenie na niej podpisu.

Co wziąć pod uwagę, podejmując decyzję o tym, czy dziecko będzie samodzielnie wracać do domu?

Przepisy to jedno, co musisz wziąć pod uwagę, podejmując decyzję, czy Twoje dziecko będzie wracać samodzielnie ze szkoły. Musisz uwzględnić również jego dojrzałość – pamiętaj, że każdy maluch rozwija się w swoim tempie. Może być tak, że Twoja pociecha nie do końca rozumie jeszcze zagrożenia, na jakie trzeba uważać, wracając ze szkoły. Musisz ocenić roztropność dziecka, zastanowić się tym, czy będzie ono przestrzegać na przykład zasad przechodzenia przez jezdnię. Ważne jest, aby wcześniej je dobrze tego nauczyć. Jeśli dotychczas odwoziłeś dziecko autem, zadbaj o to, aby poznało ono dokładnie drogę, którą będzie musiało pokonać. Przeanalizuj również okolicę – jeśli w jej pobliżu znajdują się bardzo ruchliwe ulice, zastanów się, czy samodzielny powrót dziecka ze szkoły to dobry pomysł. Pamiętaj, że sama wiedza, na temat tego, od ilu lat dziecko może samo jeździć komunikacją miejską i poruszać się po chodniku to zbyt mało.