Co-parenting co to jest? Na czym polega współrodzicielstwo?

Coraz częściej decyzja o zostaniu rodzicem odkładana jest na później. Gdy wreszcie jesteśmy gotowi na zostanie rodzicem, to bardzo często okazuje się, że brak jest nam odpowiedniego partnera. Lekarstwem na ten problem może okazać się Co-parenting.

Co-pareting: co to oznacza?

Co-parenting to stosunkowo nowe zjawisko w naszym kraju. Zyskuje ono jednak coraz większą popularność. Bardzo często Co-parenting zamiennie określa się mianem współrodzicielstwa. Występuje ono także pod nazwą rodzicielstwa platonicznego. W skrócie można powiedzieć, że Co-parenting to wspólne wychowywanie zaplanowanego dziecka przez osoby, które łączy wyłącznie wspólne dziecko. Partnerów, którzy chcą spłodzić i wspólnie wychowywać dziecko nie wchodzą między sobą w żadne bliskie relacje. Nie łączą ich żadne romantyczne uczucia. Co-parenting jest czystym układem. Współrodzicielestwo w Polsce jest zjawiskiem nowym, ale w innych krajach już nie. Pojawiło się po raz pierwszy już w połowie XX wieku. Początkowo było szansą na posiadanie potomstwa dla par homoseksualnych. Obecnie na skorzystanie z tej formy rodzicielstwa decyduje się coraz więcej osób heteroseksulanych.

Co-parenting: dlaczego ten model rodziny cieszy się popularnością?

Wielu specjalistów jest zdania, że Coparenting w pewnym sensie nie jest niczym nowym, że występuje od lat we wszystkich społeczeństwach. Wiele par decyduje się bowiem na separację bądź rozwód. Gdy pojawia się kwestia opieki nad dzieckiem, mamy do czynienia ze współrodzicielstwem. Rozwiedzeni czy pozostający w separacji rodzice nie dzielą się między sobą żadnymi obowiązkami poza jednym: opieką nad dziećmi. To właśnie świadczy o tym, że Coparenting istnieje od bardzo dawna, chociaż współopieki nad dziećmi nikt wcześniej nie nazywał w ten sposób. Najnowszy model współrodzicielstwa różni się jednak od tego z przeszłości. Najnowszy Coparenting polega bowiem na tym, że osoby zupełnie sobie nieznane łączą się, aby wychowywać dziecko razem, ale jednak osobno. Współrodzicielstwem interesują się dzisiaj nie tylko pary homoseksualne. Także osoby heteroseksualne, które pragną mieć dziecko, ale nie udało im się zbudować trwałego związku, chętnie decydują się na Co-parenting.

wychowanie

Współrodzicielstwo: czy jest to dobre dla dziecka?

Dobre samopoczucie dziecka we wszystkich aspektach zależy przede wszystkim od tego, jaka jest jakość relacji panujących między jego rodzicami. Bardzo często zdarza się tak, że w tradycyjnych rodzinach dzieci nie mają właściwych wzorców. Równie często zdarza się, że rozwód czy separacja rodziców oznacza walkę, która nie jest dobra dla dzieci. Osoby, które spotykają się tylko po to, aby posiadać i wychowywać dziecko tworzą na ogół bardzo udane związki. Są one oparte na przyjaźni. Współrodzicielstwo zdaniem psychologów dziecięcych nie jest więc niczym złym. Jak do tej pory nie ma żadnych badań, które wskazywałyby, że taki model rodziny źle wpływa na dziecko. Jest za to mnóstwo opinii, które świadczą o tym, że wychowywane w takich rodzinach dzieci jako osoby dorosłe są bardziej otwarte i tolerancyjne niż osoby wychowywane w tradycyjnych rodzinach, w których matki były bardzo zapracowane, a ojcowie nieobecni. Wiele osób, które decyduje się na współrodzicielstwo zawiera specjalną umowę, w której jasno zakres nie tylko obowiązków, ale także praw każdego ze współrodziców.

Na jakich zasadach powinien opierać się zdrowy Coparenting?

Idealna relacja współrodzicielstwa powinna odznaczać się:-dobrymi relacjami między rodzicami. Poziom komunikacji i współpracy powinien stać na bardzo wysokim poziomie;-geograficzną bliskością;-harmonią panującą w kręgu rodziny. Osoby, które decydują się na współrodzicielstwo powinny zawrzeć między sobą umowę, w której jasno zostaną określone obowiązki i prawa każdej ze stron. W umowie powinny znaleźć się także zapisy dotyczące wychowywania i kształcenia dziecka. W idealnym związku współrodzicielskim dziecko ze swoimi problemami może zwrócić się do każdego z rodziców. Ponadto zawsze to właśnie dziecko jest stawiane na pierwszym miejscu.

Gdzie znaleźć potencjalną matkę lub ojca dla swojego dziecka?

Coparenting to trend, który staje się coraz bardziej w Polsce popularny. Najbardziej popularnym miejscem poszukiwania potencjalnej matki czy ojca jest internet. W sieci jest dzisiaj mnóstwo portali społecznościowych, które zrzeszają osoby zainteresowane współrodzicielstwem. Mogą do nich należeć wszystkie zarówno heteroseksualne, jak i homoseksualne osoby, które pragną mieć potomstwo, ale nie mają partnera. W przeciwieństwie do banku spermy, Co-parenting daje możliwość poznania ojca.