Co to jest dysleksja i dysgrafia? Jak wspierać dziecko z dysleksją?

Czy twoje dziecko w szkole pisze z błędami lub czyta wolniej niż inne? Oczywiście wszystkie dzieci są inne: niektóre już od pierwszej klasy czytają szybko, piszą poprawnie, inne w tym samym wieku mają poważne trudności z czytaniem i pisaniem. I najprawdopodobniej nie jest to spowodowane lenistwem ani indywidualnymi zdolnościami dziecka. Być może Twoje dziecko ma dysleksję i dysgrafię?

Co to jest dysleksja i dysgrafia – jak je rozpoznać?

U 10-40% dzieci diagnozuje się dysleksję i dysgrafię. W przypadku dzieci w wieku od czterech do pięciu lat „zniekształcanie” słów jest uważane za normę, a dysleksję diagnozuje się po siedmiu latach. Dysleksję i dysgrafię częściej diagnozuje się u chłopców. Mogą wystąpić u dzieci bez złożonej patologii organicznej z nienaruszoną inteligencją, słuchem i wzrokiem. W 75% przypadków dysleksję i dysgrafię diagnozuje się łącznie.

Warto zatem wiedzieć co to jest dysleksja i dysgrafia. Dysleksja to brak umiejętności szybkiego i prawidłowego czytania, rozumienia i zapamiętywania tekstu pisanego. Dysgrafia to zaburzenie pisania, któremu towarzyszy zniekształcenie sylab, zamiana lub zmiana układu liter, pominięcia i łączenie słów.

Kiedy wiemy już, co to jest dysleksja i dysgrafia, warto ustalić, jaka jest ich przyczyna. Obecnie naukowcy i lekarze nie osiągnęli konsensusu co do przyczyn dysgrafii i dysleksji. Jednak liczne badania pokazują, że zaburzenia te mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi, w tym genetycznymi, jak i zewnętrznymi (społecznymi, środowiskowymi).

Jakie są pierwsze objawy dysleksji?

Grupą ryzyka dysleksji i dysgrafii są dzieci, które:

• Mają opóźnienia w rozwoju mowy i psychomowy.

• Mogą dorastać w rodzinach, w których rodzice mówią różnymi językami (rodziny dwujęzyczne).

• Wcześnie poszły do pierwszej klasy i zaczęły uczyć się języka obcego.

• Wymawiają dźwięki niewyraźnie, z dość powolną artykulacją.

• Nie mają rozwiniętej mowy i nie uczęszczają na zajęcia korekcyjne z logopedą;

Pierwsze objawy dysleksji to „odwrócone słowa” podczas czytania: przestawianie liter lub ich pomijanie, a także niedoczytanie słowa, brakujące sylaby. Na pierwsze objawy dysleksji wskazują długie próby zapamiętania konkretnej litery: dziecko długo nie potrafi dopasować zapisanej litery do dźwięku. Czasami podczas czytania dziecko nie rozumie treści zdań. Powszechna jest też zmniejszona prędkość czytania;

Dziecko z dysleksją w szkole

Dziecko z dysleksją w szkole – jakie są konsekwencje?

Dziecko z dysleksją ma trudności w wykorzystaniu czytania i pisania do opanowania wszystkich przedmiotów szkolnych wymagających pracy z materiałem tekstowym. Dziecko z dysleksją w szkole ma zaburzenia percepcji, pamięci, uwagi, czego konsekwencją jest obniżona motywacja, adaptacja szkolna i socjalizacja i spadek wyników w szkole. W efekcie dziecko z dysleksją w szkole ponosi karę za zachowania, nad którymi nie ma kontroli.

Dysleksja i dysgrafia nie ustępują same i nie są eliminowane poprzez stosowanie konwencjonalnych technik pedagogicznych. Dzieci z zaburzeniami czytania i pisania wymagają szczególnej pomocy korekcyjnej. Wieloletnie doświadczenie specjalistów pozwala im stwierdzić, że w celu poprawy wyników szkolnych dzieci z dysleksją i dysgrafią konieczna jest wszechstronna praca, obejmująca zajęcia korekcyjne.

Jak wspierać dziecko z dysleksją w praktyce?

Dysleksja i dysgrafia nie ustępują same i nie są eliminowane poprzez stosowanie konwencjonalnych technik pedagogicznych. Dzieci z zaburzeniami czytania i pisania wymagają szczególnej pomocy korekcyjnej. Wieloletnie doświadczenie specjalistów pozwala stwierdzić, że w celu poprawy wyników szkolnych dzieci z dysleksją i dysgrafią konieczna jest wszechstronna praca, obejmująca zajęcia korekcyjne.

To jak wspierać dziecko z dysleksją zależy od stopnia zaburzenia. Specjalista zbada mechanizmy mowy i pomoże dziecku rozwijać cechy ważne w nauce szkolnej, takie jak uważność, koncentracja, zainteresowanie i motywacja do nauki. To jak wspierać dziecko z dysleksją zależy też od rodzaju zaburzenia. Bardzo ważna jest poprawa stanu psychicznego dziecka poprzez doskonalenie umiejętności czytania i pisania. Podczas zajęć korekcyjnych dziecko rozwija umiejętność pisania i czytania, charakter pisma ręcznego, pamięć słuchową i wzrokową oraz umiejętność dostrzegania i poprawiania błędów. Praca neuropsychologiczna ma na celu restrukturyzację i kompensację upośledzonych funkcji mózgu, dzięki czemu zapewnia się regulację różnego rodzaju czynności i zachowań dziecka z dysleksją i dysgrafią. . Skontaktuj się ze specjalistami: neurolingwistą, logopedą, neuropsychologiem. Pomogą zdiagnozować problem i opracować indywidualny plan pomocy i wsparcia.